பாயும் வேகம் ஜெட் லீ தாண்டா
பன்ச் வெச்சா இட்லி தாண்டா
Rated PG - for Pseudo-DK, DMK, Liberals, Marxists....
ஊர்ல சொல்றது சொலவடை
உண்மையைச் சொல்றது இட்லிவடை

Tuesday, June 01, 2004

க்ரிப்ட்அரித்மெடிக் - Crypt Arithmetic - விடை

Dear Idly,

முதல் புதிர் : SEND = 9567; MORE = 1085 ; MONEY = 10652

இரண்டாவது புதிர் : CROSS = 96233 ; ROADS = 62513 ; DANGER = 158746


I want to clarify abt MKs answer. I think MK had misunderstand the question. He had
found the answer for s + e + n + d + m + o + r + e = m + o + n + e + y.
But our question is,

SEND
+ MORE
-------
MONEY
-------
Any way his programmatical logic is correct. We
can arrange ten digits in 10! ways. But there will be
only one reasonable answer for these puzzles. I'd also
written a program to solve these types of puzzles.
I've attached that program with this mail for ur
reference.
- Mahesan R

Note: Want the 'C' program ? Send me a separate mail.

நன்றி: மகேசன்

0 Comments: