பாயும் வேகம் ஜெட் லீ தாண்டா
பன்ச் வெச்சா இட்லி தாண்டா
Rated PG - for Pseudo-DK, DMK, Liberals, Marxists....
ஊர்ல சொல்றது சொலவடை
உண்மையைச் சொல்றது இட்லிவடை

Monday, June 14, 2004

தப்பித்தவறி வந்த நகைச்சுவை

சில சமயம் தப்பித்தவறி ஈ-மெயிலில் சில நல்ல நகைச்சுவை வரும். கீழே கொடுத்திருப்பது நேற்று எனக்கு வந்தது.

The manager of a large corporation got a heart attack, and the doctor told him to go
for several weeks to a farm to relax. The guy went to a farm, and after a couple of
days he was very bored, so he asked the farmer to give him some job to do.
The farmer told him to clean the shit of the cows. The farmer thought that to somebody
coming from the city working the whole life sitting in an office, it would take over a week to finish the job, but to his surprise the manager finished the job in less than one day.
The next day the farmer gave to the manager a more difficult job to cut the heads of 500 chickens. The farmer was sure that the manager will not be able to the job, but at the end of the day the job was done.
The next morning, as most of the jobs in the farm were done, the farmer asked the manager to divide a bag of potatoes in two boxes: one box with small potatoes and one box with big potatoes. At the end of the day the farmer saw that the manager was sitting in front of the potatoes bag, but the two boxes were empty. The farmer asked the manager: "How is that you did such difficult jobs during the first days, and now you cannot do this simple job?"
The manager answered: "Listen, all my life I am cutting heads and dealing with shit,
but now you ask me to make decisions!"

0 Comments: