பாயும் வேகம் ஜெட் லீ தாண்டா
பன்ச் வெச்சா இட்லி தாண்டா
Rated PG - for Pseudo-DK, DMK, Liberals, Marxists....
ஊர்ல சொல்றது சொலவடை
உண்மையைச் சொல்றது இட்லிவடை

Tuesday, April 28, 2009

Srilanka - LTTE - India - Opinions

Request from readers to publish these..

1. Sri Lankan crisis: how India can help find a way out - A.S. Kalkat - The Hindu

2.‘Facilities much better than those provided for refugees in India’ - Sri Sri Ravishankar - The Hindu

3.Life without Tigers in Lanka - B Raman - The Daily Pioneer


Sri Lankan crisis: how India can help find a way out

A.S. Kalkat

It may be the endgame for the LTTE and Prabakaran but is certainly not the endgame for the Tamils of Sri Lanka. India stands committed to their welfare and legitimate rights and the Indo-Sri Lanka Accord of 1987 can be the basic document to forge ahead politically.IN THE NO FIRE ZONE AREA TWO DECADES AGO: Lt. Gen. A.S. Kalkat, IPKF Chief, visits the area where the current endgame is being played out during an operation in late-1988.

Twenty years ago Sri Lanka’s President Ranatunge Premadasa announced that his government and LTTE leader Velupillai Prabakaran had come together and demanded that the Indian Peace Keeping Force leave. A hundred thousand casualties and a shattered economy later, this week President Mahinda Rajapaksha issued an ultimatum to the LTTE to surrender or perish. Despite many voices in India and elsewhere sounding the alarm for over two years that a gigantic human tragedy was waiting to happen in Sri Lanka, it was allowed to happen notwithstanding the international community and human rights organisations being aware of it.

This article has long been under preparation, for nearly two years, but had to wait out the time to see how the endgame would play out. The final showdown is in an area of 8 sq km immediately north of Mullaitivu designated as a No Fire Zone (NFZ). LTTE cadres of unknown strength are ranged against Sri Lankan forces. The presence of the LTTE leader, Prabakaran, is not confirmed, and he may or may not be there. The LTTE is fighting for its existence and the Sri Lanka forces are fighting for the survival of their country’s sovereignty. Sandwiched between them are nearly 70,000 starving and long-suffering men, women, and children under inhuman conditions.

It may be the endgame for the LTTE and its supremo but it is certainly not the endgame for the Tamils of Sri Lanka. It will serve to remember that it was not Prabakaran who created the ethnic conflict but the ethnic conflict that spawned a Prabakaran. If the cause of the ethnic conflict is not addressed, the end of the LTTE and its leader will be just a short-term victory.
Why did the LTTE lose?

The first question one asks is: why did the LTTE lose? Ironically, Prabakaran and the LTTE have only themselves to blame for it. From their lofty claims in 1986 of protecting the Tamils against atrocities by the Sri Lankan forces, they descended into the predator preying on the same helpless Tamils. It soon became clear that Prabakaran’s goal was not the ballot box but the bullet box with the objective of carving out an autocratic Eelam of ‘AK 47’ dictatorship under him.

The LTTE alienated itself by its forcible recruitment of men, women, and children; usurping the humanitarian aid meant for the devastated population; extracting a ‘living tax’ from the poverty-stricken population; and brutal killings of Tamils who opposed its demand. The truth that LTTE is a ruthless killing machine was evident as early as 1986 when, on the pretext of calling an all-party meeting in Batticaloa of militant leaders, Prabakaran decimated them in a night of the long knives. The only one to escape was K. Padmanabha, the EPRLF leader, who was later gunned down in Chennai.

As long as the LTTE confined itself to guerrilla warfare and terrorism, it was able to bleed Sri Lankan forces and the country’s economy. Its successes in 2005 and 2006 went to its head, resulting in its losing the focus of a guerrilla force. Prabakaran thought that he had achieved Eelam in the North-Eastern Province and the LTTE usurped the trappings of a sovereign ‘state’ with Prabhakaran as ‘head’ of state. He established the state ‘capital’ at Killinochchi; created departments emulating government departments, imposing taxes, dispensing ‘justice’, and issuing ‘travel documents’; and pretended that his armed cadres were the regular army, navy, and air force. Then either due to arrogance or over-confidence, Prabakaran made the blunder of taking on a regular army and tried to fight like one, with disastrous consequences. The LTTE was fighting outside its core competence. This was the undoing of a guerrilla and terrorist organisation, which thought it had suddenly become a regular army.
1987 breakthrough

The irony of all this is that the statutory arrangement to secure the welfare and interests of the Sri Lankan Tamils was served on a plate by India in 1987 and put into effect by December 1988. Prabakaran and the LTTE chose to reject it because he had a different agenda and the concept of democracy was certainly not part of it. The India-Sri Lanka Agreement of July 1987 and Indian Peace Keeping Force (IPKF) operations had ensured the enactment of the 13th Amendment to the Constitution — a giant step in devolution of power to the Northern and Eastern Provinces, resulting in their merger as a single Tamil-majority North-Eastern Province, which had always been the Tamil dream for their ‘traditional homeland.’ Today obtaining even half that dispensation will be difficult: the Northern and Eastern Provinces have since been de-merged, the status and powers of provincial Chief Ministers have been severely constricted, and consequently provincial autonomy has already been compromised.

The question now is: what are India’s options and how should it proceed, keeping in mind that we can ‘stress,’ ‘insist,’ and ‘demand’ – but cannot enforce the solution. It is critical for both governments that they not lose their focus. India’s objective has always has been to ensure the welfare and legitimate rights of the Tamil minority within a united Sri Lanka and it stands committed to this goal. India has no commitment to any militant organisation or leader and the LTTE’s claim to represent all the Tamils of Sri Lanka is just a canard.
Way forward

The reality is that military force alone cannot defeat the adversary. Simultaneous political, economic, and societal initiatives are necessary to end the conflict. For the Tamils, their political future remains a question mark depending on President Rajapaksa’s ability to fulfil their legitimate demands. Although he has indicated every intention to do so, his ability to deliver is limited due to opposition from hard-line Sinhala chauvinists, including those within his party, to enacting the necessary legislation. It is likely he will go in for a general election to get the necessary numbers of his supporters elected before taking the next major political step.

Sri Lanka’s concerns over its territorial integrity and sovereignty are well founded, as are India’s concerns over the security environment in its backyard and the sentiments of its own 60 million-plus Tamils. The leaders of both countries have displayed remarkable restraint and maturity in managing the situation. The time has now come to bell the cat. Unfortunately, there is not even a draft political proposal on the table to kick-start the dialogue. In this political vacuum, the Indo-Sri Lanka Accord of 1987 can serve as the basic document to begin the political dialogue and since it has been passed by parliaments of both countries and placed on the floor of the United Nations it cannot be labelled as unilateral or discriminatory.

India must now demand that: (i) the LTTE lay down arms and release the civilians in the No Fire Zone, (ii) the Sri Lankan government order a ceasefire and undertake a crash rehabilitation programme, (iii) the Sri Lankan government initiate a political dialogue with the Sri Lankan Tamil leaders for a practical and lasting dispensation to meet the legitimate Tamil demands. India must associate itself as an observer in the political dialogue but it must be kept in mind that only the government of a country can give dispensation to its citizens, not an outside power.

It could be a coincidence that whenever India has been confronted with a crisis situation in relation to Sri Lanka — as in 1989 when President Premadasa demanded recall of the IPKF or in 2008 when President Rajapaksa decided on full-fledged military operations against the LTTE — the timing has been surreal, coinciding with the run-up to general elections in India. However, it is no coincidence that our political parties have not hesitated to use it as a card in domestic electoral politics. Today with the grave threat of global terror confronting us, the dangers are very great and the stakes too high for anyone to play any kind of political cards.

(Lieutenant-General (retd.) A.S. Kalkat is Director Emeritus, Centre for Joint Warfare Studies, New Delhi. He is a former Army Commander and was the IPKF Chief. His email id is kalkat@vsnl.com )

Source: The Hindu - http://www.hindu.com/2009/04/27/stories/2009042755500900.htm‘Facilities much better than those provided for refugees in India’

Sri Sri clarifies views on civilian camps in Sri Lanka

Chennai: A press release from the office of Sri Sri Ravi Shankar clarifies that following his visit to IDP welfare centres in Vavuniya in Sri Lanka’s Northern Province, “Sri Sri acknowledged that the facilities in the camps are much better” than “those the Indian Government has provided for the Kashmiri pundits and those provided for Sri Lankan Tamils in Tamil Nadu.” He was also of the view that “the relief materials sent by India to Sri Lanka are completely insufficient” and regretted that “Indian businessmen have not rushed to support the people there.”

According to the release, Sri Sri also asked: “How will the political drama and commotion happening in the State [Tamil Nadu] help the refugees in any case? Fasting or street demonstration or self-immolations will not help to bring solace to thousands of people in the camps. Instead of reaching out and helping the people who are in need, these incidents will only create fear and anger in society.”

The press release, dated April 26, 2009, reads as follows:

“His Holiness Sri Sri Ravi Shankar had visited the Internally Displaced People (IDP) welfare centres in Vavuniya, Sri Lanka on April 21st, 2009.

“Following his visit, His Holiness Sri Sri Ravi Shankar has appealed to the Government of India and the civil society to give as much relief materials like food, medicines, clothes etc to Sri Lanka. Sri Sri also said that the relief materials sent by India to Sri Lanka are completely insufficient. He feels it is unfortunate that during this time of crisis the Indian businessmen have not rushed to support the people there. Spiritual leaders could have provided mental solace to the civilians in these camps.

“Sri Sri acknowledged that the facilities in the camps are much better compared to those that the Indian Government has provided for the Kashmiri pundits and those provided for Sri Lankan Tamils in Tamil Nadu. Sri Sri appreciated the selfless service of Col. Induneel de Silva and his dedicated team of army personnel in the Vavuniya Menik farm welfare centres. They had extended complete co-operation for Sri Sri and the Art of Living to distribute clothes and other relief materials in the camps.

“Sri Sri also met with H.E President Mahinda Rajapaksa and appealed to him that the refugees in the camps should not be kept longer and that they should be sent back to their own homes as soon as possible. H.E. President Mahinda Rajapaksa said that he is fully responsible for the security of these innocent civilians. After de-mining the entire area, the civilians can be re-settled in their home towns.

“Sri Sri is of the opinion that Tamil-speaking Indian officials (the Indian Ambassador to Sri Lanka or any other official) could have instilled more faith and hope in the refugees. When the tsunami occurred, everyone came forward to help. I would say that this is nothing less than a human tsunami. ‘Why hasn’t anyone come to help even at this moment of huge influx of people to the camps?’, Sri Sri asked.

“How will the political drama and commotion happening in the state help the refugees in any case? Fasting or street demonstration or self-immolations will not help to bring solace to thousands of people in the camps. Instead of reaching out and helping the people who are in need, these incidents will only create fear and anger in society, Sri Sri said.”
Source - The Hindu - http://www.hindu.com/2009/04/27/stories/2009042759991100.htm


Life without Tigers in Lanka

B Raman

What next after the defeat of the LTTE? Will the Sri Lankan Army and Sinhalese extremist elements allow Mahinda Rajapaksa to keep his promise of greater political and economic rights for the Tamils? Or will he, egged on by his Army, try to impose a dictated peace on the Tamils?

The Liberation Tigers of Tamil Eelam is in its death rattle. It was decisively defeated by the Sri Lankan Armed Forces weeks ago, but a handful of its leadership headed by Pirabhakaran has cynically and cruelly prolonged the agony of the Tamil civilians by using them as a buffer and human-shield in order to delay the re-establishment of the writ of the Sri Lankan Government in a miniscule piece of territory (about 20 sq.kms), which has been declared by the Government as a no-fire zone to avoid collateral casualties among the civilians still under the control of the LTTE and to enable them to escape from the clutches of the LTTE.

Pirabhakaran is a leader with a split personality. During the last 26 years he has dominated the Tamil landscape in Sri Lanka, he had shown a remarkable organising capacity and an ability to motivate his followers to perform virtual miracles. He motivated his cadres to acquire a capability for action by air and sea would go down in the history of insurgency and terrorism as indicating an organising capability of a high order. The LTTE under his leadership managed to bring almost the entire Tamil-inhabited territory in the Northern and Eastern Provinces under its control. The determined manner in which the LTTE fought against the Indian-Peace Keeping Force in the late 1980s and frustrated its efforts to defeat it spoke highly of its capabilities for a conventional warfare.

If Pirabhakaran had the activities of the LTTE confined to conventional warfare and developed the LTTE as a purely insurgent force, which targeted only the armed forces and not innocent civilians, he would have acquired greater support from the international community for the Tamil cause. The rational side of his personality as illustrated by his organising capabilities had to constantly contend with a highly irrational side, which drove him to simultaneously take to terrorism of a shockingly brutal kind.

The targeted killings by the LTTE of many Sri Lankan Tamil leaders, who were perceived by Pirabhakaran as possible impediments to his rise as the unquestioned leader of the Tamil community, and its brutal assassination of Rajiv Gandhi in May 1991 were the outcome of the irrational side of his personality. No other Indian leader had done more to help the Sri Lankan Tamil cause than Mrs Indira Gandhi and Rajiv Gandhi. Only a sickly and sickening irrational mind could have ordered the assassination of Rajiv Gandhi and Laxman Kadirgamar, a highly-respected Tamil leader, who was a senior adviser on foreign policy to former President Chandrika Kumaratunge. The assassination of Rajiv Gandhi on Pirabhakaran’s orders shocked Indian public opinion — including public opinion in Tamil Nadu — and weakened Indian support for the Tamil cause. The assassination of Kadirgamar shocked the Western public opinion and led to the declaration of the LTTE as a terrorist organisation by the Western world, thereby denying the last vestiges of Western support for the Tamil cause.

As the LTTE faced one defeat after another during the last three years from the Sri Lankan Armed Forces — initially in the Eastern Province and finally in the Northern Province — the irrational side of Pirabhakaran’s personality erased his rational side. His shocking use of the Tamil civilians in order to delay the final end of the counter-insurgency and counter-terrorism campaign undertaken by the Sri Lankan Armed Forces is driven by this irrational streak in him, which now dominates his personality.

The prolonged agony of the Sri Lankan Tamils caused by the final bout of Pirabhakaran’s irrationality and loss of lucidity in thinking has to be ended. The Sri Lankan Armed Forces, which have shown patience till now and deliberately slowed down their operations, cannot be faulted if they have come to the conclusion that the time has come to liberate the no-fire zone too from the clutches of the LTTE by undertaking limited operations with small arms and ammunition even at the risk of some collateral casualties to the civilians.

After the final death of the LTTE, which is expected any day, what is the future of the Sri Lankan Tamil cause? Would a Requiem for the LTTE also mean a Requiem for the Sri Lankan Tamil cause? Hopefully not. It is in India’s interest that the LTTE as a terrorist organisation is destroyed once and for all, but it is not in India’s interest that the Sri Lankan Government and Armed Forces proceed from the destruction of the LTTE to the destruction of the Tamil aspirations for greater political and economic rights in their traditional homeland and for greater human dignity.

President Mahinda Rajapakse has repeatedly promised that once the LTTE is defeated, he would be generous in meeting the political aspirations of the Tamils. He gives the impression of being a sincere man, but will the Sinhalese Army with its head bloated by its success against the LTTE allow him to do so? The indicators till now are not encouraging. Many Sri Lankan officers might have been trained in India, but their mindset and their attitude towards the minorities have more in common with those of their Pakistani counterparts than with those of their Indian counterparts. Therein lies the danger that after winning the war against the LTTE, the Government, strongly influenced by a victorious army, might trey to impose a dictated peace on the Tamils.

If the angry Tamils once again look up to India, there is no reason why we should not reciprocate provided a new leadership emerges in the Tamil community and it has drawn the right lessons from the brutalities of the LTTE.

The LTTE is deservedly dying, but long live the Tamil cause.

-- The writer is a leading counter-terrorism analyst.
Source: The DailyPioneer - http://www.dailypioneer.com/172586/Life-without-Tigers-in-Lanka.html

24 Comments:

மானஸ்தன் said...

////‘Facilities much better than those provided for refugees in India’......"“How will the political drama and commotion happening in the state help the refugees in any case?" --- Sri Sri clarifies views on civilian camps in Sri Lanka///


இவர் சொன்னார் என்று சொல்லித்தான் "பச்சையம்மா" தனி ஈழம் பற்றி ரொம்ப சத்தமாகப் பேசினார்! இவரின் இந்த ரிப்போர்ட் அம்மாவுக்கு வைத்தது ஆப்பு!

தப்பி தவறி அடுத்த முறை பச்சையம்மா ஆட்சிக்கு வந்தால், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் அவர்களுக்கும் காஞ்சி மடாதிபதிகளின் கதைதான். அவர் ஜாக்ரதையாக இருக்க வேண்டும்.

Nivetha said...

ஈழத்தின் பிரச்சினைகள் உண்மையான வரலாறுகள் தெரியாமல், இந்திய பாப்பன் வர்க்கத்தினரின், கெவலமான காங்கிரஸ் கட்சியின் கதைகளை அப்படியே எடுத்து, அதை பிரசுரிக்கவேண்டாம்.
தமிழக அரசியல்போல கோமாளிக்கூத்து அல்ல இது…விடுதலை ஆகுதியில் ஒரு இலட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்களும், 20 ஆகியரத்துக்கும் மேற்பட்ட போராளிகளின் குருதியிலும் உருவாகும் ஒரு தேசம் இது.
ராஜீவின் மரணம் பற்றி பேசுபவர்களே…ஏன் உங்களுக்கு ராஜீவால் அனுப்பப்பட்ட இந்தியப்படைகள் கொன்ற 10 ஆயிரம் ஈழ மக்கள் பற்றி தெரியவில்லை? உங்களுக்கு ராஜீவ் பெரிதென்றால், அவர்களுக்கும் அவர்கள் மக்கள் பெரிதே….

Krishnaswami said...

Nivetha:

You can go on telling about what happened with IPKF. You can spread the lies as much as you want. What about the fact that LTTE killed so many Tamil leaders and other group leaders? Why a group started as Freedom movement went on to kill it's own people? IPKF pulled out of Lanka when Prabhakaran said Sinhalese and Tamilians are Brothers. But what did he do to the Brother Premadasa? He assasinated him also. By killing the leaders so ruthlessly, can you get freedom?
Prabhakaran has wiped out the other groups of fighters. Now suppose one of the son or daughter of those leaders assasinate Prabhakaran will you accept it? As per your justification of Rajiv's assasination, you must accept it.

By accepting to the fact, that LTTE did a mistake, you can expect to get some support.This same India was the one who trained LTTE when they started the organization.

Anonymous said...

Nivetha,

Your comment is stupid. I think you don't know the history of IPKF properly. Rajiv sent IPKF only on the request of these so called idiotic tamil leaders to truce an offer. But Prabhakaran sidelined with Jeyawardane and backstapped Rajiv saying it is internal problem and asked India to leave. Now in the vinicity of complete extinction, these so called Tamil idiotic leaders are again asking India to intervene

Never justify the killing of another countries National Leader for any stupid reason.

How do you justify the killing of other tamil organization and muslim organization in srilanka? Do you have justification for this?

Naren's said...

//His Holiness Sri Sri Ravi Shankar//...bangalore MG road leh harmonia petti vechikitu suthikitu irunthavan inthhaalu .....nalla valarchi.....avaru vanthu intha amma vu ku kanneh thoranthu vechaaaraaam....enna kodumai saravan ithu.....

R.Gopi said...

// மானஸ்தன் said...

தப்பி தவறி அடுத்த முறை பச்சையம்மா ஆட்சிக்கு வந்தால், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் அவர்களுக்கும் காஞ்சி மடாதிபதிகளின் கதைதான். அவர் ஜாக்ரதையாக இருக்க வேண்டும்.//

நடந்தாலும் நடக்கும், இதில் ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை. 100 கோடி செலவில் வளர்ப்பு பிள்ளைக்கு ஊர் மெச்ச திருமணம், பின் அவரை கஞ்சா வழக்கில் உள்ளே வைத்தது.

Anonymous said...

***இலங்கையில் மத்திய அரசு நடவடிக்கையால் போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்டது; கருணாநிதி

முதல்-அமைச்சர் கருணாநிதி உண்ணா விரதத்தை முடிக்கும் முன்பு வாசித்த அறிக்கை வருமாறு:-

1924ஆம் ஆண்டு ஜூன் திங்கள் 3ஆம் நாள் முத்துவேலர் என்கிற இசைத் தமிழ் தந்தைக்கும் - அஞ்சுகம் என்கிற அன்னைக்கும் திருக்குவளை எனும் சின்னஞ்சிறு கிராமத்தில் பிறந்து, குவா குவா என்று குளிர் தமிழ் மொழியில் ஒலியெழுப்பிய அந்தக் காலத்தில் நான் பிறந்த அறையிலேயே திருடர்கள் புகுந்து-பொருள்களைக் களவாடிய போது - அவர்களிலே யாரோ ஒருவருடைய கையோ, காலோ என் கழுத்தில் அழுத்தப்பட்டிருந்தால் அன்றைக்கும் சரி, இன்றைக்கும் சரி தமிழ் என்கிற அந்த தன்னேரில்லா சொல் என்னால் உச்சரிக்கப்பட்டிருக்க மாட்டாது.***அந்தத் திருடர்களின் மேல் உள்ள நன்றி விசுவாசத்தினால்தான் இவர் இன்று அந்தத் தொழிலை பெரிய அளவில் செய்துவருகிறார்!!!!

இவர் இன்னும் ஒரு நூற்றாண்டு வாழ "அண்ணா" "பெரியாரை" துதி செய்வோம்.

ப்ரியா said...

இலங்கை தமிழர்கள் பிரச்னையை குறித்து அதிக வரலாறு எனக்கு தெரியாது.
ஆனால், எனக்கு நேர்ந்த ஒரு அனுபவத்தை என்னுடைய ஒரு பழைய பதிவில் சொல்லி இருந்தேன்.
முடிந்தால் இங்க படிங்க.

http://synapse-junctionofthoughts.blogspot.com/2008/11/blog-post_10.html

Anonymous said...

Daya Master and George interview videos

http://defence.lk/videos/20090428_01.wmv

http://defence.lk/videos/20090428_02.wmv

Anonymous said...

Selective Amnesia

Ganesh said...

இட்லிவடை

ஸ்ரீஸ்ரீ ரவி சங்கர், தொலைக்காட்சிக்கு அளித்த பெட்டியில் இலங்கை தமிழர் விஷயத்தில் அவர் இந்திய அரசாங்கத்தை தான் குற்றவாளியாகத்தான் பார்பதாக கூறியுள்ளார். மற்றும் இந்திய தமிழ் தலைவர்களின் சுயநலம், ஒற்றுமையின்மை பற்றியும் கூறியுள்ளார். திரையுலகினர் நடத்தி வரும் போராட்டத்தை மட்டும் எழுதிவரும் வலைபதிவினர் உண்மையாக ஈழ மக்களுக்கு நல்லது செய்ய நினைக்கும் இவரை கிண்டல் செய்யும் மடமையயை என்ன சொல்வது என்று புரியவில்லை

Inba said...

இலங்கை விவகாரத்தை பொறுத்தவரை
சினிமாக்காரர்கள் முதல் சாமியார்கள் வரை
ஆளாளுக்கு அறிக்கை மழை பொழிகிறார்கள்
இல்லைஎன்றால்
நான்கைந்து aircoolers புடைசுழ
பஞ்சுமெத்தையில் படுத்தபடி
காலை டிபனுக்கும் மதிய உணவுக்கும் நடுவில்
உண்ணாவிரதம் இருகிறார்கள்

புலிகளாலும் சரி சிங்கள ராணுவத்தாலும் சரி
அப்பாவி தமிழ் மக்கள்
பாரபட்சமில்லாமல் பாதிக்கப்பட்டு இருகிறார்கள்

இதில் நேரடியாக
ஐ.நா சபை தலையிட்டு
நிரந்தர தீர்வு காண வலிவுறுதுவதே
நாம் அனைவரும் செய்ய வேண்டிய
உருப்படியான காரியம்.

sundaikai said...

இலங்கை தமிழ்ர்களின் இன்னல்கள் தீர அமைதியான போராட்டமே சால சிறந்தது. நாம் யாராலும் வருங்காலத்தை நிர்ணயகமுடியாது, இறந்த காலத்தை பார்க்கும் பொழுது வன்முறை ஈழ தமிழர்களுக்கு நிம்மதியை கொடுக்கவில்லை. மற்ற பதிவாளர் கூறிஉள்ளது போல் ஐ நா சபை இடம் முறையிட்டு உலக அளவின் கவனத்தின் ஈர்பதே சரியான தீர்வாக இருக்கும் என்றுநினைக்கிறன்.

Jeeva said...

இந்து பத்திரிகையில் வந்த செய்தியை மறுபிரசுரம் செய்யும் அளவிற்கு நீங்கள் ஈழத்தமிழருக்கு எதிரானவர் என்பது இதுநாள் வரைக்கும் தெரியாது. இலங்கை அரசுக்கு நிபந்தனையற்ற ஆதரவு வழங்கியதற்காக லங்காரத்னா கொடுக்கப் பட்ட ஒரே வெளிநாட்டவர் இந்து ராம்.

I admire people who boldly post things as their own opinion instead of hiding behind "as per people request". It is very obvious from many of your previous posts that you are not a Eelam supporter. That is your right but be bold enough to defend your post instead of passing it off as other people's request.

Jeeva said...

Idlivadai...If you want to be a moderate blogger or if you listen to your requests why don't you post the articles on India Today, Indian Express and The Indian on Sri Shankar's visit to Sri Lanka. They all report that he recalls people are traumatized and are in so much distress in the camps. He has said they are living like beggars in camps and goes on to describe the other "luxuries" like 140 families have one bathroom. Why did you specifically choose to publish Hindu articles. The whole India knows that when it comes to Sri Lankan matters Hindu always has its seperate story from the rest of the mainstream media. The below is one of the article from The Indian. I will find you the other articles. It has been a while since they were published hence I will find and post it for you.

http://www.thaindian.com/newsportal/india-news/sri-sri-ravi-shankar-recalls-trauma-among-sri-lankan-tamils_100183500.html

Jeeva said...

Here are some articles from other newspapers that are not bought off by the Sri Lankan goverment and still have some respect to unbiased journalism. The colombo Times is run by Perara and one of the newspapers read by most of the moderate Sinhalese. It clearly reports that people are living under constant fear in the camps and were even afraid to speak to him.

http://www.hindustantimes.com/StoryPage/StoryPage.aspx?sectionName=HomePage&id=643c1500-e365-4ed4-b413-dd3fe6ed26ee&Headline=Sri+Lankan+situation+like+a+human+tsunami%3a+Sri+Ravi+Shankar

http://www.thecolombotimes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4150:india-has-let-down-lanka-tamils-says-sri-sri-ravi-shankar&catid=4:featured-news&Itemid=5

Anonymous said...

"ஸ்ரீஸ்ரீ"

Enakku oru sandegam. Andha aalai ethukku sri square pottu kuppidaranga.. Verum perr podhadha ellai oru "Sri" podhadha..

Ethai yaravathu vilakka mudiuma...

கொடும்பாவி-Kodumpavi said...

வாய் புளிச்சதோ மாங்காய் புளிச்சதோ என்று நம் ‘தலை'வர்கள் பேசுவதை கேட்டால் ..ஸ்ஸ்ப்பா.. சும்மா தலை சுத்துசுத்துன்னு சுத்துது.. ஜெயலலிதா கலைஞர் பற்றி கூறிய குற்றச்சாட்டைதான் சொல்றேன்.. ஏன் இவரே ராஜபக்‌ஷேவிடம் சொல்லி இருக்கக்கூடாது ? இப்படி எதிர் கேள்வி ஆளாளுக்கு கேட்டு.. மக்களையும் குழப்பி.. அந்த சைக்கிள் கேப்புல ஓட்டு வாங்கிவிட துடிக்கும் அரசியல் வியாதிகள்... குறை கூறுவதை விட்டுவிட்டு ஆக்கபூர்வமாக ஏதாவது குறைந்த பட்சம் செய்வேன் என்று யாராவது சொல்கிறார்களா? என்றால் ம்ஹும்..

இதில் நேற்று நடந்த ரயில் விபத்து குறித்து தீவிரவாதிகளின் தாக்குதலோ என்று சந்தேகம் இன்னும் மக்களை பீதியில் ஆழ்த்துகிறது..

மக்களின் வாழ்வில் விளையாடும் இந்த அரசியல் வாதிகளை போர்வையைப் பொத்தி குண்டக்க மண்டக்க அடிக்க வேண்டும்.

இந்த லட்சணத்தில் பன்றி காய்ச்சல் பயம் வேறு..!

இறைவா ஏதெற்கெல்லாம் மக்கள் பயப்படுவார்கள் ஒரு லிஸ்ட் இருந்தால் கொஞ்சம் மெயில் அனுப்பேன் ராசா..!

Babu Kumararasamy said...

Today they reduced the bus fair from 3rs as 2rs and 4rs thicket as 3rs.

UMA said...

சென்னை இரயில் கடத்தல்:
தீவிரவாதம் சென்னையில் தலை கட்ட ஆரம்பித்து விட்டது. தமிழ் தீவிரவாதிகளையும் , தமிழ் நாட்டில் இரத்த ஆறு ஓடும் என்பவர்களையும் , தனி தமிழ் நாடு வேண்டும் என்பவர்களையும் தீவிரவாத தடுப்பு சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்கும் காலம் வந்து விட்டது. முளையிலேயே கிள்ளா விட்டால் பின்னர் தமிழ் நாடு- காஷ்மீர் ஆகிவிடும்.
கிள்ளா

sundaikai said...

ஜீவா அவர்களே - தாய் சொல்லித்தான் தந்தை தெரியும், ஆசிரயர் சொல்லி தான் கல்வி தெரியும், இப்படி இருக்க மற்றவர் சொன்னதை ஒற்றுகொள்வதில் என்ன தவறு. உலக மறைஎழுதிய திருவள்ளுவர் சொன்னதை ஒற்றுகொள்ளவிள்ளயா, எதற்கு இந்த (பிடி)வாதம்?

தயவு செய்து சேற்றை வாரி இரைக்கவேண்டாம்

Jeeva said...

சுண்டைக்காய் அவர்களே..தாய், ஆசிரியர், திருவள்ளுவர் இவர்களோடு யாரை ஒப்பிடுகிறீர்கள்???? நடுநிலையிலிருந்து வெகுதூரம் போய்விட்ட இட்லிவடையையா அல்லது பத்திரிகை தர்மத்திற்கு அர்த்தமே தெரியாத இந்து ராமையா??? மற்றவர்கள் கருத்தை ஒப்புக்கொள்ளும்படி எனக்கு கூறும் நீங்கள் ஏன் என் கருத்தை இழிவு படுத்துகிறீர்கள்!!!!

நான் சாட்சியோடு என் கருத்தைப் பதிவு செய்திருக்கிறேன். அதாவது மற்ற அனைத்துப் பத்திரிகைகளும் (India Today, Hindustan Times, The Indian, Colombo Times) ஒரே செய்தியை வெளியிட்டுள்ள போது இந்து மட்டும் ஸ்ரீ ரவிஷங்கர் கூறியதாக வேறு செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது. இட்லிவடை எதற்காக இந்துவிலிருந்து வரும் கருத்துக்களை மட்டும் பதிவு செய்கிறார் மற்ற பத்திரிகைகளில் இந்த தலைப்பில் வந்த செய்தியையும் அலசலாமே என்று தான் கூறியிருந்தேன்.

Why are you getting so defensive Sundaikai?? I am also sharing my views and proofs. Did you atleast read the articles from the Newspapers I provided the link. Those articles are from the mainstream medias. I don't know what part of my opinion or link was "சேறு" to you!!! Please atleast consider other people's perspective too. (PS: Sundaikai dont' take any offence that I switched over to typing in English. I type very very slow in Tamil and am studying for an exam now hence don't have too much time in my hand)

UMA said...

இப்படியும் நடக்கலாம்: இன்னும் 12 நாட்கள் உள்ளன யார் கண்டது .

பன்றி காய்ச்சல்- கருணாநிதிதான் காரணம்:ஜெயா கண்டனம்.

இலவச பஸ் பாஸ் :
இந்த கோடை விடுமுறையை சந்தோஷமாக கழிக்க சிறுவர்களுடன் பிரயாணம் செய்யும் பெற்றோர்கள் , மற்றும் உறவினர்கள் ,நண்பர்களுக்கு அனைவருக்கும் இரண்டு வாரம் இலவச பஸ் பாஸ். கலைஞர் அதிரடி அறிவிப்பு.

தேர்தலுக்குள் மழை பெய்து உஷ்ணத்தை குறைக்கும்- வானிலை ஆராய்ச்சி நிலையம்.
நரேஷ் குப்தா : மழை பெய்வது தேர்தல் சட்ட விரோதம். எனவே நடவடிக்கை எடுக்க சொல்லி டில்லிக்கு அறிக்கை அனுப்பியுள்ளோம்.

மே மாதம் ஒன்றாம் தேதி சம்பளம் கொடுக்க கூடாது. தேர்தலுக்கு பின்னர் 14 ஆம் தரலாம். நரேஷ் குப்தா தமிழக அரசுக்கு கட்டளை.

தேர்தல் அன்று, தேர்தல் முதல் நாள் மற்றும் தேர்தல் அடுத்த நாள் யாரும் தேர்தல் பற்றி பேச தடை. நரேஷ் குப்தா ஆணை.

Anonymous said...

தேற்ந்தெடுத்த மறதி நோய்