பாயும் வேகம் ஜெட் லீ தாண்டா
பன்ச் வெச்சா இட்லி தாண்டா
Rated PG - for Pseudo-DK, DMK, Liberals, Marxists....
ஊர்ல சொல்றது சொலவடை
உண்மையைச் சொல்றது இட்லிவடை

Wednesday, July 23, 2008

சிங் கிங் - மன்மோகன் சிங் பேச்சு

"இடது சாரிகளின் கொத்தடிமை போல் நான் செயல்படவேண்டும் என்று விரும்பினார்கள்"

"எனது தலைமையிலான அரசை கவிழ்ப்பதற்கு குறைந்தது 3 முறை அத்வானி முயன்றார். ஆனால், ஒவ்வொரு முறையும் அவருடைய ஆஸ்தான ஜோதிடர்கள் அவரை தவறாக வழிநடத்தியதால் தோல்வியை தழுவினார். இந்த முறையும் அதுதான் நடக்கப்போகிறது."


பிரதமர் மன்மோகன் சிங் பேச்சை எந்த தமிழ் பத்திரிக்கையும் இதை முழுமையாக வெளியிடவில்லை.

அதனால் அப்படியே ஆங்கிலத்தில்.

எல்லோரும் ஒரு முறை படிக்க சிபாரிசு செய்கிறேன். பி.ஜே.பி மக்கள் இதை இரண்டு முறை படிக்க வேண்டும்.

பிரதமருக்கு ஒரு சபாஷ்.

Prime Minister’s Reply to the Debate on the Motion of Confidence in Lok Sabha on 22nd July, 2008

The Leader of Opposition, Shri L.K. Advani has chosen to use all manner of abusive adjectives to describe my performance. He has described me as the weakest Prime Minister, a nikamma PM, and of having devalued the office of PM. To fulfill his ambitions, he has made at least three attempts to topple our government. But on each occasion his astrologers have misled him. This pattern, I am sure, will be repeated today. At his ripe old age, I do not expect Shri Advani to change his thinking. But for his sake and India’s sake, I urge him at least to change his astrologers so that he gets more accurate predictions of things to come.

As for Shri Advani’s various charges, I do not wish to waste the time of the House in rebutting them. All I can say is that before leveling charges of incompetence on others, Shri Advani should do some introspection. Can our nation forgive a Home Minister who slept when the terrorists were knocking at the doors of our Parliament? Can our nation forgive a person who single handedly provided the inspiration for the destruction of the Babri Masjid with all the terrible consequences that followed? To atone for his sins, he suddenly decided to visit Pakistan and there he discovered new virtues in Mr. Jinnah. Alas, his own party and his mentors in the RSS disowned him on this issue. Can our nation approve the conduct of a Home Minister who was sleeping while Gujarat was burning leading to the loss of thousands of innocent lives? Our friends in the Left Front should ponder over the company they are forced to keep because of miscalculations by their General Secretary.

As for my conduct, it is for this august House and the people of India to judge. All I can say is that in all these years that I have been in office, whether as Finance Minister or Prime Minister, I have felt it as a sacred obligation to use the levers of power as a societal trust to be used for transforming our economy and polity, so that we can get rid of poverty, ignorance and disease which still afflict millions of our people. This is a long and arduous journey. But every step taken in this direction can make a difference. And that is what we have sought to do in the last four years. How far we have succeeded is something I leave to the judgement of the people of India.

When I look at the composition of the opportunistic group opposed to us, it is clear to me that the clash today is between two alternative visions of India’s future. The one vision represented by the UPA and our allies seeks to project India as a self confident and united nation moving forward to gain its rightful place in the comity of nations, making full use of the opportunities offered by a globalised world, operating on the frontiers of modern science and technology and using modern science and technology as important instruments of national economic and social development. The opposite vision is of a motley crowd opposed to us who have come together to share the spoils of office to promote their sectional, sectarian and parochial interests. Our Left colleagues should tell us whether Shri L.K. Advani is acceptable to them as a Prime Ministerial candidate. Shri L.K. Advani should enlighten us if he will step aside as Prime Ministerial candidate of the opposition in favour of the choice of UNPA. They should take the country into confidence on this important issue.

I have already stated in my opening remarks that the House has been dragged into this debate unnecessarily. I wish our attention had not been diverted from some priority areas of national concern. These priorities are :

(i) Tackling the imported inflation caused by steep increase in oil prices. Our effort is to control inflation without hurting the rate of growth and employment.

(ii) To revitalize agriculture. We have decisively reversed the declining trend of investment and resource flow in agriculture. The Finance Minister has dealt with the measures we have taken in this regard. We have achieved a record foodgrain production of 231 million tones. But we need to redouble our efforts to improve agricultural productivity.

(iii) To improve the effectiveness of our flagship pro poor programmes such as National Rural Employment Programme, Sarva Shiksha Abhiyan, Nation-wide Mid day meal programme, Bharat Nirman to improve the quality of rural infrastructure of roads, electricity, safe drinking water, sanitation, irrigation, National Rural Health Mission and the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission. These programmes are yielding solid results. But a great deal more needs to be done to improve the quality of implementation.

(iv) We have initiated a major thrust in expanding higher education. The objective is to expand the gross enrolment ratio in higher education from 11.6 per cent to 15 per cent by the end of the 11th Plan and to 21% by the end of 12th Plan. To meet these goals, we have an ambitious programme which seeks to create 30 new universities, of which 14 will be world class, 8 new IITs, 7 new IIMs, 20 new IIITs, 5 new IISERs, 2 Schools of planning and Architecture, 10 NITs, 373 new degree colleges and 1000 new polytechnics. And these are not just plans. Three new IISERs are already operational and the remaining two will become operational from the 2008-09 academic session. Two SPAs will be starting this year. Six of the new IITs start their classes this year. The establishment of the new universities is at an advanced stage of planning.

(v) A nation wide Skill Development Programme and the enactment of the Right to Education Act,

(vi) Approval by Parliament of the new Rehabilitation and Resettlement policy and enactment of legislation to provide social security benefits to workers in the unorganized sector.

(vii) The new 15 Point Programme for Minorities, the effective implementation of empowerment programmes for the scheduled castes, scheduled tribes, paying particular emphasis on implementation of Land Rights for the tribals.

(viii) Equally important is the effective implementation of the Right to Information Act to impart utmost transparency to processes of governance. The Administrative Reforms Commission has made valuable suggestions to streamline the functioning of our public administration.

(ix) To deal firmly with terrorist elements, left wing extremism and communal elements that are attempting to undermine the security and stability of the country. We have been and will continue to vigorously pursue investigations in the major terrorist incidents that have taken place. Charge-sheets have been filed in almost all the cases. Our intelligence agencies and security forces are doing an excellent job in very difficult circumstances. They need our full support. We will take all possible steps to streamline their functioning and strengthen their effectiveness.

Considerable work has been done in all these areas but debates like the one we are having detract our attention from attending to these essential programmes and remaining items on our agenda. All the same, we will redouble our efforts to attend to these areas of priority concerns.

I say in all sincerity that this session and debate was unnecessary because I have said on several occasions that our nuclear agreement after being endorsed by the IAEA and the Nuclear Suppliers Group would be submitted to this august House for expressing its view. All I had asked our Left colleagues was : please allow us to go through the negotiating process and I will come to Parliament before operationalising the nuclear agreement. This simple courtesy which is essential for orderly functioning of any Government worth the name, particularly with regard to the conduct of foreign policy, they were not willing to grant me. They wanted a veto over every single step of negotiations which is not acceptable. They wanted me to behave as their bonded slave. The nuclear agreement may not have been mentioned in the Common Minimum Programme. However, there was an explicit mention of the need to develop closer relations with the USA but without sacrificing our independent foreign policy. The Congress Election Manifesto had explicitly referred to the need for strategic engagement with the USA and other great powers such as Russia.

In 1991, while presenting the Budget for 1991-92, as Finance Minister, I had stated : No power on earth can stop an idea whose time has come. I had then suggested to this august House that the emergence of India as a major global power was an idea whose time had come.

Carrying forward the process started by Shri Rajiv Gandhi of preparing India for the 21st century, I outlined a far reaching programme of economic reform whose fruits are now visible to every objective person. Both the Left and the BJP had then opposed the reform. Both had said we had mortgaged the economy to America and that we would bring back the East India Company. Subsequently both these parties have had a hand at running the Government. None of these parties have reversed the direction of economic policy laid down by the Congress Party in 1991. The moral of the story is that political parties should be judged not by what they say while in opposition but by what they do when entrusted with the responsibilities of power.

I am convinced that despite their opportunistic opposition to the nuclear agreement, history will compliment the UPA Government for having taken another giant step forward to lead India to become a major power centre of the evolving global economy. Jawaharlal Nehru’s vision of using atomic energy as a major instrument of development will become a living reality.

What is the nuclear agreement about? It is all about widening our development options, promoting energy security in a manner which will not hurt our precious environment and which will not contribute to pollution and global warming.

India needs to grow at the rate of at least ten per cent per annum to get rid of chronic poverty, ignorance and disease which still afflict millions of our people. A basic requirement for achieving this order of growth is the availability of energy, particularly electricity. We need increasing quantities of electricity to support our agriculture, industry and to give comfort to our householders. The generation of electricity has to grow at an annual rate of 8 to 10 per cent.

Now, hydro-carbons are one source of generating power and for meeting our energy requirements. But our production of hydro-carbons both of oil and gas is far short of our growing requirements. We are heavily dependent on imports. We all know the uncertainty of supplies and of prices of imported hydro-carbons.

We have to diversify our sources of energy supply.

We have large reserves of coal but even these are inadequate to meet all our needs by 2050. But more use of coal will have an adverse impact on pollution and climate. We can develop hydro-power and we must. But many of these projects hurt the environment and displace large number of people. We must develop renewable sources of energy particularly solar energy. But we must also make full use of atomic energy which is a clean environment friendly source of energy. All over the world, there is growing realization of the importance of atomic energy to meet the challenge of energy security and climate change.

India’s atomic scientists and technologists are world class. They have developed nuclear energy capacities despite heavy odds. But there are handicaps which have adversely affected our atomic energy programme. First of all, we have inadequate production of uranium. Second, the quality of our uranium resources is not comparable to those of other producers.Third, after the Pokharan nuclear test of 1974 and 1998 the outside world has imposed embargo on trade with India in nuclear materials, nuclear equipment and nuclear technology. As a result, our nuclear energy programme has suffered. Some twenty years ago, the Atomic Energy Commission had laid down a target of 10000 MW of electricity generation by the end of the twentieth century. Today, in 2008 our capacity is about 4000 MW and due to shortage of uranium many of these plants are operating at much below their capacity.

The nuclear agreement that we wish to negotiate will end India’s nuclear isolation, nuclear apartheid and enable us to take advantage of international trade in nuclear materials, technologies and equipment. It will open up new opportunities for trade in dual use high technologies opening up new pathways to accelerate industrialization of our country. Given the excellent quality of our nuclear scientists and technologists, I have reasons to believe that in a reasonably short period of time, India would emerge as an important exporter of nuclear technologies, and equipment for civilian purposes.

When I say this I am reminded of the visionary leadership of Shri Rajiv Gandhi who was a strong champion of computerization and use of information technologies for nation building. At that time, many people laughed at this idea. Today, information technology and software is a sun-rise industry with an annual turnover soon approaching 50 billion US dollars. I venture to think that our atomic energy industry will play a similar role in the transformation of India’s economy.

The essence of the matter is that the agreements that we negotiate with USA, Russia, France and other nuclear countries will enable us to enter into international trade for civilian use without any interference with our strategic nuclear programme. The strategic programme will continue to be developed at an autonomous pace determined solely by our own security perceptions. We have not and we will not accept any outside interference or monitoring or supervision of our strategic programme. Our strategic autonomy will never be compromised. We are willing to look at possible amendments to our Atomic Energy Act to reinforce our solemn commitment that our strategic autonomy will never be compromised.

I confirm that there is nothing in these agreements which prevents us from further nuclear tests if warranted by our national security concerns. All that we are committed to is a voluntary moratorium on further testing. Thus the nuclear agreements will not in any way affect our strategic autonomy. The cooperation that the international community is now willing to extend to us for trade in nuclear materials, technologies and equipment for civilian use will be available to us without signing the NPT or the CTBT.

This I believe is a measure of the respect that the world at large has for India, its people and their capabilities and our prospects to emerge as a major engine of growth for the world economy. I have often said that today there are no international constraints on India’s development. The world marvels at our ability to seek our social and economic salvation in the framework of a functioning democracy committed to the rule of law and respect for fundamental human freedoms. The world wants India to succeed. The obstacles we face are at home, particularly in our processes of domestic governance.

I wish to remind the House that in 1998 when the Pokharan II tests were undertaken, the Group of Eight leading developed countries had passed a harsh resolution condemning India and called upon India to sign the NPT and CTBT. Today, at the Hokkaido meeting of the G-8 held recently in Japan, the Chairman’s summary has welcomed cooperation in civilian nuclear energy between India and the international community. This is a measure of the sea change in the perceptions of the international community our trading with India for civilian nuclear energy purposes that has come about in less than ten years.

Our critics falsely accuse us, that in signing these agreements, we have surrendered the independence of foreign policy and made it subservient to US interests. In this context, I wish to point out that the cooperation in civil nuclear matters that we seek is not confined to the USA. Change in the NSG guidelines would be a passport to trade with 45 members of the Nuclear Supplier Group which includes Russia, France, and many other countries.

We appreciate the fact that the US has taken the lead in promoting cooperation with India for nuclear energy for civilian use. Without US initiative, India’s case for approval by the IAEA or the Nuclear Suppliers Group would not have moved forward.

But this does not mean that there is any explicit or implicit constraint on India to pursue an independent foreign policy determined by our own perceptions of our enlightened national interest. Some people are spreading the rumours that there are some secret or hidden agreements over and above the documents made public. I wish to state categorically that there are no secret or hidden documents other than the 123 agreement, the Separation Plan and the draft of the safeguard agreement with the IAEA. It has also been alleged that the Hyde Act will affect India’s ability to pursue an independent foreign policy. The Hyde Act does exist and it provides the US administration the authorization to enter into civil nuclear cooperation with India without insistence on full scope safeguards and without signing of the NPT. There are some prescriptive clauses but they cannot and they will not be allowed to affect in any way the conduct of our foreign policy. Our commitment is to what has been agreed in the 123 Agreement. There is nothing in this Agreement which will affect our strategic autonomy or our ability to pursue an independent foreign policy. I state categorically that our foreign policy, will at all times be determined by our own assessment of our national interest. This has been true in the past and will be true in future regarding our relations with big powers as well as with our neighbours in West Asia, notably Iran, Iraq, Palestine and the Gulf countries.

We have differed with the USA on their intervention in Iraq. I had explicitly stated at a press conference at the National Press Club in Washington DC in July 2005 that intervention in Iraq was a big mistake. With regard to Iran, our advice has been in favour of moderation and we would like that the issues relating to Iran’s nuclear programme which have emerged should be resolved through dialogue and discussions in the framework of the International Atomic Energy Agency.

I should also inform the House that our relations with the Arab world are very good. Two years ago, His Majesty, King Abdullah of Saudi Arabia was the Chief Guest at our Republic Day. More recently, we have played host to the President of Iran, President of Syria, the King of Jordan, the Emir of Qatar and the Emir of Kuwait. With all these countries we have historic civilisational and cultural links which we are keen to further develop to our mutual benefit. Today, we have strategic relationship with all major powers including USA, Russia, France, UK, Germany, Japan, China, Brazil, Nigeria and South Africa. We are Forging new partnerships with countries of East Asia, South East Asia and Africa.

CONCLUSION


The Management and governance of the world’s largest, most diverse and most vibrant democracy is the greatest challenge any person can be entrusted with, in this world. It has been my good fortune that I was entrusted with this challenge over four years ago. I thank with all sincerity the Chairperson of the UPA, the leaders of the Constituent Parties of the UPA and every member of my Party for the faith and trust they reposed in me. I once again recall with gratitude the guidance and support I have received from Shri Jyoti Basu and Sardar Harkishen Singh Surjeet.

I have often said that I am a politician by accident. I have held many diverse responsibilities. I have been a teacher, I have been an official of the Government of India, I have been a member of this greatest of Parliaments, but I have never forgotten my life as a young boy in a distant village.

Every day that I have been Prime Minister of India I have tried to remember that the first ten years of my life were spent in a village with no drinking water supply, no electricity, no hospital, no roads and nothing that we today associate with modern living. I had to walk miles to school, I had to study in the dim light of a kerosene oil lamp. This nation gave me the opportunity to ensure that such would not be the life of our children in the foreseeable future.

Sir, my conscience is clear that on every day that I have occupied this high office, I have tried to fulfill the dream of that young boy from that distant village.

The greatness of democracy is that we are all birds of passage! We are here today, gone tomorrow! But in the brief time that the people of India entrust us with this responsibility, it is our duty to be honest and sincere in the discharge of these responsibilities. As it is said in our sacred texts, we are responsible for our actions and we must act without coveting the rewards of such action. Whatever I have done in this high office I have done so with a clear conscience and the best interests of my country and our people at heart. I have no other claims to make.


Advani's Speech
The UPA Government came into being in May 2004. It was sworn in on May 22. Exactly four years and two months later — that is, tomorrow on July 22 — it faces the likelihood of being voted out.

As a matter of fact, the Government has remained non-functional for a long time. I have seen all the governments in New Delhi since 1947. There have been some weak and short-lived governments, too. But never have I seen a Government in a state of paralysis for such a long time.

About a fortnight ago, I had said that the condition of the Government is so bad that it has practically remained in the ICU for the past one year. What will happen to this terminally ill patient tomorrow, is the question being debated by the entire nation.

PM himself has destabilized the UPA Government

Mr. Speaker Sir, it is important that the debate is focused on why the Prime Minister was forced to seek a trust vote now. After all, his Government could well have continued in a state of paralysis for its full term of five years. Why did the Government of Dr. Manmohan Singh lose its majority? Why did it plunge itself and the country into this crisis?

The first point I would like to emphasise is that the Opposition has played no role in creating this instability. The fact of the matter is, the Government has destabilized itself. I would go a step further and affirm that the Prime Minister has personally destabilized his own Government.

It is necessary to appreciate this point because, although we in the Opposition want to defeat this Government on the floor of the House, we cannot be accused of plotting to topple the Government. There is a difference between defeating a Government and destabilizing it. Sarkar ko haraane ke liye to hum vote denge. Parantu use asthir banaane ka kaam to swayam Pradhan Mantri ne kiya hai.

Here lies the difference between the conduct of the BJP and the Congress. In the past four years, the BJP or the NDA never tried to destabilize the UPA Government. In contrast, the Congress destabilized the first Vajpayee Government in 1999, within 13 months of its coming into being. Earlier, it had destabilized the Governments of Shri Chandra Shekhar, Shri Deve Gowda and Shri I.K. Gujral.

A long saga of betrayals

This time, however, the instability is entirely the making of the Congress itself. My Party has many serious differences with the Left, and these differences will remain. But I cannot blame the Left parties for destabilizing the Government.

The Prime Minister precipitated a situation in which he forced the Left parties to withdraw support to the Government. The reasons that led them to take this ultimate decision cannot be treated as an internal matter between the Congress and the Left. They go to the heart of democratic conduct in the era of coalitions.

Our country has entered the era of coalitions. One-party dominance of the Congress has become a thing of the past. Nevertheless, the Congress leadership continues to behave in the old fashion. At the root of the present crisis is the Congress party’s arrogance and inability to work with other parties in the spirit of the Coalition Dharma.

When Shri Vajpayee formed the Government in March 1998, the BJP was the only party in the NDA that had included in its election manifesto the commitment to make India a nuclear weapons power. But we discussed this issue with all our alliance partners, secured their support and included it in the common minimum programme of the NDA (which was called the National Agenda of Governance). Those issues on which there was no agreement with our alliance partners were kept out of the common programme, even though they were a part of the BJP’s manifesto.

In contrast, the Indo-US nuclear deal was neither in the election manifesto of the Congress party, nor did the Congress consult with its allies and supporting parties to include this issue in the common minimum programme of the UPA.

This shows the fundamental difference between how Shri Atal Bihari Vajpayee ran the NDA coalition government for six years and how Dr. Manmohan Singh and Smt. Sonia Gandhi have run the UPA coalition government for the past four years.

I would like to tell the Prime Minister: You may be seeking a trust vote in the House, but trust has been completely missing in the conduct of your party and your Government. The PM and the Congress president have behaved in an untrustworthy manner with their own supporting parties, with Parliament, and with the Nation as a whole.

Let me illustrate this by asking the Prime Minister a few questions:

Congress does not believe in Coalition Dharma

Today everybody in the Congress has been saying that the Nuclear Deal with America is in the national interest and that there will be no compromise on it. If you felt strongly about it, why did you not include this issue in the Common Minimum Programme of the UPA? Why did you not include it even in the manifesto of the Congress party?

After all, CMP was the basis on which the Left parties, with 62 MPs, had agreed to extend outside support to your Government. Neither the Congress nor the UPA had a majority in this House in May 2004. And your Government could not have come into being without the Left’s support.

Is it ‘coalition dharma’ that you pushed ahead with the Nuclear Deal even though you had no mandate to do so? In spite of the objections raised by both the BJP and the Left parties — and we objected from our own divergent perspectives — your Government signed the 123 Agreement with the United States. When the Left protested, you devised the mechanism of a UPA-Left Committee to study all aspects of the Nuclear Deal. You made Shri Pranab Mukherjee, the seniormost minister in your Government, chairman of this committee.

On your behalf, Shri Mukherjee gave a solemn assurance to the Left that the findings of the committee would be taken into account before finalizing the draft safeguards agreement between India and the IAEA. You pleaded with the Left to trust you, but you did not keep your word. You went to the IAEA stealthily.

Disrespect for Parliament

In quick succession, you also betrayed the Nation. Your Government had been reduced to a minority Government when the Left parties withdrew their support. On that day, Shri Pranab Mukherjee publicly assured that the Government would not go the IAEA before seeking a trust vote in Parliament. Moreover, he even stated that he was giving this assurance after telephonically speaking to the Prime Minister, who was in Japan at the time to attend the G-8 Summit. This assurance was also flouted.

Frankly, Mr. Speaker Sir, I was stunned into disbelief when the Prime Minister wantonly disregarded an assurance given by his own Foreign Minister. I demand an answer from the Prime Minister why he did so? This House has a right to know who was right – the PM or his seniormost colleague? Only one of the two could have been truthful.

Moreover, what kind of a Government is this in which the Prime Minister not only betrays the trust of the supporting parties, but also shows lack of trust in his own Foreign Minister? Does such a Government, in which everything about the Nuclear Deal is so secretive that it is not even shared with the Foreign Minister, deserve to continue? NO!

Let me give another example of the Government’s lack of transparency. It claimed that the draft safeguards agreement is a “classified” document. But the same so-called “classified” document was up on the Internet as soon it reached Vienna! What an irony it is that the political parties and governments of the countries represented on the Board of Governors of the IAEA have an opportunity to debate the contents of the draft safeguards agreement concerning India, but the people and the political parties in India are deprived of that opportunity.

Is it not a poor reflection on our democracy that Members of Parliament do not have an opportunity to discuss the contents of an agreement that binds our country in perpetuity? Is this not disrespect for Parliament? And does a Government that has no confidence in Parliament have the right to claim the confidence of Members of Parliament? NO!

Where is the ‘broad national consensus’?

Mr. Speaker Sir, I now wish to draw the attention of the House to an even more glaring instance of the Prime Minister breaking his own assurance to Parliament.

I have with me here the transcript of the press conference that Prime Minister Dr. Manmohan Singh addressed in Washington on 20 July 2005 — that is, two days after he and US President George Bush issued a joint statement about the Indo-US nuclear deal. It is worth reminding the House that back home, Shri Atal Bihari Vajpayee had already issued a statement criticizing the joint statement. Some of the senior leaders of my party had met at the residence of Shri Atalji, discussed the contents of the joint statement, and expressed our serious concerns at that very initial stage.

One press correspondent asked Dr. Manmohan Singh a pointed question: “Mr. Prime Minister, do you see any resistance coming forward from your allies and the opposition in putting the new India-U.S. policy to practice? And will you seek a parliamentary consensus or approval to the new direction you seem to be taking in foreign policy?”

This is how the PM replied. “Well, the Parliament in our country is sovereign,” he said. “It goes without saying that we can move forward only on the basis of a broad national consensus.”

If Dr. Manmohan Singh truly believes that “Parliament in our country is sovereign”, why did he not seek a sense of the two Houses before rushing into the 123 Agreement and the safeguards agreement with the IAEA?

I would also like to know from the Prime Minister whether he thinks that there is a “broad national consensus” behind the Nuclear Deal in its present form. The answer is as clear as daylight. Why then has he chosen to move forward?

Today the House wants to know what efforts he made to create a broad national consensus. Did you convene a single all-party meeting on the Nuclear Deal?

Honourable Members of Parliament will recall that my Party and the NDA had repeatedly voiced the demand for setting up a Joint Parliamentary Committee (JPC), with representatives from all parties, to study all aspects of the Nuclear Deal. The Government did not accept the demand. Why? Even though the Nuclear Deal has far-reaching implications for India, the PM probably thought that the MPs are incapable of giving considered views on the subject. Does this not mean lack of confidence in the MPs? If the Government did not trust the MPs, what right does it now have to seek their trust?

Strategic Partnership with USA, but on EQUAL TERMS

It is my charge against the Prime Minister that he has reduced an important agreement between two sovereign nations into a private agreement between two individuals — himself and President Bush. He has behaved as a junior partner in this partnership.

Indeed, both the text and the context of the Nuclear Deal right from the beginning have created an uneasy sense among Indians that the UPA Government wants India to accept an inferior position in the world order.

Let me make it clear — and this is where my party differs sharply with the Left — that the BJP wants to see friendly relations between India and the United States. Indeed, as the world’s largest democracy and the world’s strongest democracy, I believe that our two countries should forge a strategic partnership to pursue common goals.

It goes without saying that India should also simulatenously deepen friendship and cooperation with all the other major powers – Russia, Japan and others -- in today’s world, which we want to see as a multi-polar world tomorrow. A multi-polar world in which India itself becomes an important pole, working for the welfare of the entire mankind.

Let me emphasise, however, that we want a strategic partnership with the US on equal terms. The BJP will never support a relationship with any country, howsoever strong and powerful it may be, in which India becomes its client or a subservient partner.

It is shocking that the Prime Minister wants India to accept “strategic subservience” in its relationship with the United States. The aspect of “strategic subservience” is most evident in the restrictions that the Government has accepted on our strategic programme.

The Nuclear Deal in its present form is nothing but acceptance of severe curbs on our strategic weapons programme. All the American interlocutors, whether belong to the Republican Party or the Democratic Party or are independent experts, have made it clear that, as far as their country is concerned, their principal objective is to bring India into the Non-Proliferation Regime. What they want fits in well with the critical stand that Dr. Manmohan Singh took after Pokharan II in 1998. Both want India to come within the Non-Proliferation Regime dicated by the US.

Therefore, the Nuclear Deal in its present form means that India will not be allowed to perform Pokharan III or Pokharan IV, without inviting termination of the agreement and severe punitive action. This is unacceptable to my party, to the NDA, to the majority of MPs in this House, and to the people at large.

UPA Government’s false claims and dismal track record on
‘Bijlee for All’

Mr. Speaker Sir, even though my party opposes the Nuclear Deal in its present form, let it be clearly understood that we are not against nuclear power as such. We are not even against nuclear cooperation with other countries, including USA, on such terms as protect all our national intereests. I am saying this because the Congress party has already started a propaganda drive that seeks to mislead the people into believing that all those who are opposed to the Nuclear Deal are opposed to nuclear power. It is a crude, simplistic and mischievous propaganda: "We want to light up every home with nuclear power. We want to bring electricity to every farm and factory with nuclear power. But the opponents of our Government are coming in the way."

I wish the people in the Government had not resorted to such untruths. The Government claims that the Nuclear Deal guarantees energy security for India. Americans, however, have left no one in doubt, as I have just said, that the deal is about putting a cap on, and then rolling back, India’s strategic programme.

In recent days, I have had discussions with several experts in the nuclear energy sector, including those who are working in the Government. They tell me that, even in the most optimistic scenario, the share of nuclear power in the overall power generation in India is not likely to go up from the present 3 % to beyond 6-8% even after 25 years. The additionality due to the Nuclear Deal, though useful, will not be of the magnitude that could eliminate the acute power scarcity in the country. If this is so, why is the Congress party not presenting true facts before the people?

Indeed, the arbitrary projection of nuclear power defies the UPA Government’s own unenviable track record in the overall power sector. Its common minimum program (CMP) had set an ambitious objective of “Electricity for All within 5 years”. It meant covering all 7.8 crore unelectrified households and all the 230,000 unelectrified villages in India's 6 lakh villages. The much-advertised Bharat Nirman Programme set a far lower objective: to electrify 100,000 villages and the 2.4 crore below poverty line (BPL) households without electricity by end March 2009.

Mr. Prime Minister, what has been the success rate of your Government in this regard? As of 1 July, 2008, only 30,450 village Panchayats had confirmed electrification against a Government claim of 49,272. This yields a success rate of just over 30% percent on the lower Bharat Nirman targets. Furthermore, in terms of BPL households, only 27 lakh BPL households out of the original target of 2.4 crore households had been electrified, thereby implying a success rate of only 11 percent. This sums up the UPA Government’s shoddy record in attempting to provide bijlee to the AAM ADMI.

GIVEN THIS TRACK RECORD OF NON-PERFORMANCE, THE UPA GOVERNMENT IS ATTEMPTING TO SELL THE NUCLEAR DEAL AS A BIJLEE DEAL FOR THE SAME AAM AADMI!

This trust vote is not about the Nuclear Deal alone

Mr. Speaker Sir, let me point out that this Trust Vote is not about the Nuclear Deal alone. Indeed, no Trust Vote is only about a single issue. It is always about the totality of the Government’s performance.

Hence, today this House should give its verdict on the UPA Government’s overall performance in the last four years. It should be obvious to any unbiased observer that, on the yardstick of performance, this Government has no right to continue even for a single day.

The Congress sought votes in the last election in the name of the Aam Aadmi. What has the UPA Government done for the Aam Aadmi in the last four years? It has made life immensely more difficulty for crores of ordinary citizens in this country due to its failure to control skyrocketing prices of all essential commodities and services. The rate of inflation has almost touched 12%. Most economists feel that even this figure does not reflect the true state of the economy, and that the real inflation is much higher.

In any case, for the aam aadmi, it is not the official figure of inflation that matters. He knows that his family is able to buy less for more money, and that the hole in his family’s meager budget is getting bigger by the month. Everything has become costlier – food items, transportation, education, healthcare. Not only are the poor getting poorer due to price rise, but even the middle classes are becoming impoverished.

Speaking about the issue of price rise, let me tell you that the common people are wondering why our Prime Minister has no time to fix this problem, and why he is fixated by only one issue: Nuclear Deal?

Mr. Speaker Sir, not only have prices risen, but also interest rates. An ordinary middle-class family that took a housing loan today has to pay double the monthly installment that it needed to pay in the last year of the NDA Government.

Utter neglect of Bijlee, Sadak, Paani issues

In the last Budget, the Finance Minister announced a loan waiver for farmers amidst a lot of fanfare. That he did not care to make adequate provision for it in the Budget is another matter. Mr. Prime Minister, four and a half months have passed since that announcement? Could you tell us how many farmers have benefited from the loan waiver? I had recently gone to Vidarbha to address a large farmers’ rally and I can tell the House that I heard a lot of complaints both from the targeted beneficiaries and the even larger category of non-beneficiaries.

Farmers across the country are unhappy because they have not got MSP for paddy and other crops that is commensurate with the rise in prices of all farm inputs.

The agricultural sector, which provides a livelihood to 600 million Indians, has been facing a structural demise – growth decelerated from an annual average of 4.7 per cent per year during the 1980s to 3.1 per cent during the 1990s and further to 2.2 per cent in the 2000s. How can we ever eliminate rural poverty without reversing this trend?

According to several studies, 60 yrs after independence nearly 50% of rural households still rely on money lenders. Why?

My question to the Government is: Have you tried to address the crisis in agriculture in a comprehensive manner? In such an effective way that India will never again seen the shocking spectacle of distressed farmers committing suicide in large numbers?

Will the Prime Minister tell the House how many additional acreage of farm land has been brought under irrigation in the last four years on account of his Government’s programmes? The performance in providing paani is as dismal and unflattering as in the case of bijlee, which I just referred to.

Take the case of sadak. The ambitious National Highways Development Project inaugurated by the Vajpayee Government is now progressing at a snail’s speed on many critical stretches. The targets in the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana are not fulfilled.

The Government talks about 8% or 9 % GDP growth. To the common people, this has little meaning. With approximately 100 million young Indians projected to enter the labour force over the next decade, where will they get employment if our growth pattern neglects agriculture, small and medium industries, informal sector?

In a recent speech, I said that the common people will respond favourably to all this talk of faster GDP growth only if G stands for Good Governance, D stands for Development of all, and P stands for Protection or security for all.

The kind of skewed growth that the UPA Government is promoting is evident from the fact that no less a person than the former Governor of the Reserve Bank of India, Shri Bimal Jalan, has said that the earnings of 20 richest Indians is more than those of 30 crore poorest Indians.

In other words, 20 Kubers are wealthier than the combined wealth of 30 crore Sudamas.

This, Mr. Prime Minister, is unacceptable. It is unsustainable.

National Security imperiled for vote-bank considerations

Mr. Speaker Sir, I had said that this debate is about the totality of the performance of the UPA Government. The first duty of any Government is national security – both in its external and internal dimensions.

What can one say about the UPA Government’s failures on the internal security front? It is not just that the Government lacks the ability to fight terrorism and naxalism, but it also lacks the willingness. There is no focus, no clarity, no resolve, and no plan.

The past four years have seen a long and bloody trail of terrorist acts — serial blasts in Mumbai, serial blasts in Malegaon, serial blasts in Hyderabad, serial blasts in Jaipur. There were also terrorist attacks in Ayodhya, Varanasi, Jammu, Bangalore. There was a terrorist strike on Samjhauta Express. There were numerous incidents of extremist violence in Assam, in which Hindi-speaking persons were targeted. In Kashmir, ten jawans were killed in a landmine explosion only a few days ago.

This House has a right to know how many cases of terrorist violence have been investigated fully, how many have been brought to the level of trial, how many convictions have been achieved, and how many ISI modules have been destroyed, and how many sleeper cells have been busted. The answer would shame those in responsible positions in the Government. I know I am using a strong word, but I am constrained to tell the truth.

Mr. Speaker Sir, I am sorry to say that the UPA Government lacks the will to fight terrorism because of vote-bank considerations. I have said it many times from many platforms that terrorism must not be identified with any religion or religious community. It would be wrong to do so. But isn’t it also wrong to weaken the Government’s fight against terrorism in the mistaken notion that it might alienate a certain community?

Isn’t it also wrong to turn a blind eye to the massive influx of infiltrators from Bangladesh because to do so might cost votes of a particular community? The UPA Government’s refusal to repeal the IMDT Act forced the Supreme Court to annul it as unconstitutional. The Supreme Court went a step further and asked the Government to take concrete steps to check what it called “external aggression” in Assam and neighbouring states. What was the UPA Government’s response? It tried to bring in the same IMDT Act through the backdoor. This stratagem was also struck down by the Supreme Court.

Mr. Speaker Sir, does a Government that so willfully acts against the national interest have a right to continue? NO!

My party is not against minorities, although it is, and will continue to remain, totally and uncompromisingly opposed to the politics of minorityism which the UPA Government has practiced.

Anti-Hindu secularism will not be tolerated

When I look back at the last four years, I find another disturbing feature of the UPA Government’s performance. It seems to believe that, to be secular is to be against the majority community. It is as if the sentiments and aspirations of the majority community do not matter.

Let me give two examples. A large number of Hindu organizations from all over the country have demanded the scrapping of the Sethu Samudram project in Tamil Nadu, since Ram Sethu is believed to have been constructed when Lord Ram marched to Lanka with his ‘vaanar sena’. What was the Government’s response to this demand? The affidavit that the Government filed before the Supreme Court contended that there was no evidence to prove the existence of Ram or other characters in the Ramayana.

It took a huge uproar in society, and the imminent certainty of a nationwide agitation, that forced the Government to withdraw the affidavit. Nevertheless, the affidavit revealed the mindset of the Government. Many Hindus wondered if the UPA Government would have asked a similar question if the religious sentiments of any minority community were involved.

The country saw yet another manifestation of the anti-Hindu brand of secularism when the decision of the Jammu & Kashmir Government to allot 39.88 hectares of land for erecting temporary structures for the provision of basic amenities to pilgrims going on the Amarnath Yatra set off well-orchestrated violent protests in the Kashmir Valley recently. Mr. Speaker Sir, what we witnessed during the fortnight-long protests was alarming.

All kinds of falsehoods about the motives behind the decision were allowed to be propagated. It was said that the decision was part of a conspiracy to change the demographic composition of Kashmir. Ultimately, the Government, which was a Congress-PDP coalition, surrendered meekly before the protesters and the decision was reversed.

Honourable Members, consider the meaning of what happened in Jammu & Kashmir. The Amarnath Cave is one of the holiest shrines for Hindus. I had gone to Amarnath soon after the Yatra started this year. The period of the Yatra is only for two months. Therefore, the amenities can only be of temporary nature. Anybody who has been on this pilgrimage knows that it is an arduous one. Aren’t pilgrims, who come from all over the country, entitled to even basic facilities en route to the shrine?

And yet, even this innocuous decision — which, incidentally, was recommended by a PDP minister and accepted by the State Cabinet — was sought to be projected as a conspiracy by Hindu India against Muslim Kashmir. It is now well known that the ISI and other foreign powers were behind the protests and the propaganda.

My question to the Prime Minister and to the Congress President is this: Why did you choose to remain silent? Why did you choose to remain passive? Is insensitivity towards the needs and sentiments of Hindus your definition of secularism?

This is not secularism, friends, this is pseudo-secularism.

I want to warn the Government that such insensitivity will have a backlash effect.

I firmly believe that pilgrimage centres of all communities should be well looked after. People go to Ajmer Sherif in large numbers. The BJP Government in Rajasthan does not discriminate against them. They too deserve better facilities; indeed, better facilities, such as the ones that exist in Tirupati, are needed at all places of pilgrimage. There is a separate terminal for Haj yatris at some of our airports. The Vajpayee Government was commended by all Hajis for not only increasing the quota of pilgrims from India, but also ensuring improved facilities for them in Saudi Arabia.

I therefore appeal to Members of Parliament belonging to all parties to raise your voice against injustice, wherever it might take place. Let us not have double standards guided by vote-bank considerations. Let this House unanimously convey its view that the land meant for amenities for Amarnath Yatris be restored, and that the responsibility of managing the affairs of the Yatra be handed back to the Shrine Board.

Institutions misused for political ends

The inquest of the UPA Government will not be complete if I do not draw the attention of this House to the sustained and systematic misuse of democratic institutions to serve questionable personal and politics. All of us know how the Law Ministry, Foreign Ministry and the CBI worked together to let Ottavio Quattrocchi go scot-free, even after he was arrested in Argentina. Earlier, the Government went out its way to let this fugitive take away Rs. 20 crore from a foreign bank. I want the Prime Minister to tell the Nation why he allowed this molestation of institutions to take place? At whose behest?

Most recently, we have seen how, after the Government was reduced to a minority, the CBI has been misused to either protect somebody or harass somebody.

Horse-trading of the worst kind to save the Government

Mr. Speaker Sir, my speech has covered a wide range of issues, which was inevitable. There are many more issues which my colleagues in the BJP and NDA will cover. I am sure that our friends from the BSP, Left, and other parties ranged against the Government will also fire their shots. Hence, this debate will see the Government hiding for cover.

The Government knows that it cannot survive on the yardstick of its performance. How then is it trying to survive? By indulging in horse-trading and deal-making of a kind that is beyond imagination. By employing means that have not only brought disgrace to the Congress party and the Government, but also besmirched the prestige of India’s democracy. Never before in the past sixty years has politics in New Delhi been so polluted.

The Prime Minister says he wants to usher in nuclear renaissance. But what a shameful paradox it is that a Government which claims that it wants to inaugurate an era of Nuclear Power is trying to save itself by taking the help of Horse Power!

What the people know is that — and this is what the media have been talking about all the time — in trying to push the Nuclear Deal, the hands of the leadership of the Government and the Congress party are sullied by dozens of corrupt deals.

In the process, the leadership of the Government and the Congress party has made Parliament and parliamentarians a laughing stock in the eyes of the people. It is my charge that the Prime Minister and the Congress president are principally guilty of having created this murky situation, which has ominous implications for democracy in the future.

What kind of legacy is this kind of unscrupulous politics leaving behind for the future generations? What kind of democratic institutions are we bequeathing to our youth, who want to see India emerge as a Developed Nation soon?

I am saying this with a lot of pain because of I have been a witness to the evolution of Indian democracy right since the First General Elections in 1952. Today our democracy has hit the lowest point in terms of the brazen use of money power and misuse of institutions.

My pain is all the more when I see a member belonging to my own party crossing over, because of the allurements shown to him.

Mr. Prime Minister, you have never won an election to be a member of this House, and therefore you do not have to face the electorate and answer their questions.

But I would like to caution both the Prime Minister and the Congress president: “You have resorted to the most unscrupulous and devious methods to shore up the numbers. What for? Just to remain in office for 100 more days. What after that? Whether your Government wins the Trust Vote or not will be known tomorrow. But I can already predict that when you go to seek the trust of crores of voters, whenever the elections are held, you will be taught a lesson.”

My appeal to all the Honourable Members: Whether the Government deserves the trust of the majority of this House or not should be judged by its performance, which is mostly a bunch of failures and betrayals. Let no other consideration prevail. Let only right judgement, guided by the interests of the nation, be reflected in the final count at the end of the debate tomorrow evening.

If that happens, I have no doubt about what the final outcome will be. If that happens, tomorrow will be the last day of this Government, which has covered itself with ignominy because of the misrule of the last four years and, especially, because of the sins of the last few weeks.

With these words, I oppose the Motion.

39 Comments:

Anonymous said...

Idlyvadai

You are blatantly biased in reporting this spineless creature's speech alone. Where is the speech of Shri.Advaniji? Do you have selected amnesia in excluding the opening speech that exposed this most inefficient PM India ever had? This sardar shamelessly announced that he is losing his sleep over the arrest of a terrorist in a foreign soil, this PM has no plans to control inflation, he is proud to be a slave of an Italian mafia. This is the PM who allowed Quodrochi to loot the money. He is the corrupt PM who has shown no shame in horse trading. He has no morality, no intergrity to speak against a statesman like Advani. Advani has some blemishes no doubt, but he is no match for his calibre and patriotism. This traitor has sold India to an Italian mafia. Shame on Manmohan, shame on IV for publishing one sided speech. Please publish Advani's full speech also from the same English media.

Thanks

IdlyVadai said...

Anony,

Some of the remarks like "This sardar" is not correct. He is our PM and you have to respect. If you dont know, please learn.

Congress is corrupt no doubt, but I don't believe that Manmohan singh is like that.

Advani's speech yesterday was very ordinary. Actually BJP was very confused on this N-Deal. In their hearts they supported but since it was executed by the congress they opposed. They have grown in India in the past few years, but they also have lost ethics which they used to have.

Some time ago Advani told ( or some one in BJP told ) that this N-Deal is a brain child of Vajpayee :-)

You can still support Advani, but dont abuse Manmohan singh on this issue.

As per your request, I am publishing the Advani's speech in the same post.

நாரத முனி said...

மண்மோகன் சிங் இதில் ஒரு பலிகடா, எதோ இத சாக்கு வெச்சு சில கிரிமினல் குற்றவாளிகள் திரும்பவும் மந்திரி பதவிக்கி வருவது சற்றே நெருடலாக உள்ளது.
if at all manmohan sing claims to be ethical," என் பதவியே போனாலும் பரவால்ல கிரிமனல் குற்றவாளிகளுக்கு மந்திரி பதவி குடுத்து தான் அரசை தக்க வைத்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை" என்று கூறட்டுமே, அதை விட்டு அத்வானியை ஜோசியரை மாற்ற சொல்வது அவர் வகித்த, வகித்து கொண்டிருக்கும் பதவிக்கி அழகில்லை, infact இந்த அரசியல் ஸ்திரம் இன்மைக்கி காரணம் கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவு வாபஸ் காரணமே ஒழிய அத்வானி அல்ல.
இன்னும் கூற போனால் 1991-96 , ஒரு நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கூட பாஜக, எதிர் கட்சி என்ற முறையில் கொண்டு வரவில்லை.( correct me if am wrong) அது மட்டும் அல்ல, இதே மன்மோகன் சிங் கொண்டுவந்த பொருளாதார மாற்றத்திற்கு இந்தியாவின் நலனை கருத்தில் கொண்டு தார்மீக ஆதரவும் அளித்தது பாஜக

Indian Voter said...

Manmohan's speech is okay, but he definitely went over board when he said the below...

To fulfill his ambitions, he has made at least three attempts to topple our government. But on each occasion his astrologers have misled him.

It is not all that horrible or bad... but coming from Manmohan, it was a bit shocking that he went down to attack Advani personally. Also, I feel that it is naive to still think that Manmohan is all the more honest. If you choose to believe that he would not be privy to the backroom deals of buying MPs for yesterday's show, it is absurd.

NDA (read, BJP) had their own pie of unethical behaviour. It was a shame that they didn't allow the leader of the house to make his reply over the debate, it is shame of them to behave like school kids, its a shame that they preferred party politics over issues of national importance. But, all of these can not absolve Manmohan Singh's misrule. He might be a good person (I still believe that there would not be any corruption allegation against him on anyday), but hardly efficient.

IdlyVadai said...

நாரத முனி

நீங்கள் சொல்லுவது சரி. அடுத்த மந்திரிசபை மாற்றம் ( இன்னும் சில வாரங்களில் ) இது தெரியும்.
நாயகன் படம் வசனம் தான் ஞாபகத்துக்கு வருது. :-)

Seetha said...

இட்லிவடை நான் காங்கிரஸ் பக்கம் இல்லை என்றாலும், எனக்கு மன்மொஹன் சிங் தவிர வேறூ நால் ப்ரதமரை சமீப காலத்தில் தெரியாது.அவருட்ய மகளுடய பேட்டியை அவுட்லுகில் படித்தால் தெரியும்.

Indian Voter said...

நாரத முனி

1993-ஆம் வருடம் ஹர்ஷத் மேத்தா பிரச்சனையின் பொழுது, ஹர்ஷத் ஒரு கோடி ரூபாயை பெட்டியில் வைத்து பிரதமர் நரசிம்மராவிடம் கொடுத்ததாக கூற, அதனால் அன்றைய அரசாங்கத்தின் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் பா.ஜ.க.-வினால் கொண்டுவரப்பட்டது. அந்த சமயத்தில் தான் ஷிபு சோரன் மற்றும் சிலருக்கு பணம் பட்டுவாடா நடந்து அது வேறு ஒரு பிரச்சினையில் முடிந்தது.

Just FYI.

Anonymous said...

இவ்வளவு திறமையான பிரதமர் எப்போதும் நாட்டுக்கு கிடைக்க மாட்டார். "Ethical "என்றால் தான் நல்லவனாக இருந்தாலே போதும். இதற்கெல்லாம் பதவி விலக வேண்டுமென்று சொல்வது, அடிக்கடி ஜெ, கருணாநிதியினை எதெற்கெடுத்தாலும் பதவி விலக சொல்லும் காமெடி போல தான். நாட்டினை 4 வருடம் திறமையாக வழிநடத்த தவறி இருந்தால் பதவி விலக சொல்வதில் நியாயம் உண்டு. பதவிக்குரிய கண்ணியத்தினை காக்க தான் 4 வருடம் அமைதியாக இருந்தார். பிரதமர் அத்வானி குறித்து கேட்ட ஒரு கேள்விக்காவது எந்த பா.ஜ.க. தலைவரால் பதில் அளிக்க முடிந்ததா? ஒரு முறை, பதில் சொன்னதற்கே இப்படி வருத்தப்பட்டால்,.... என்னத்த சொல்றது? இந்த பிரச்சனைக்கு காரணம் அத்வானி இல்லை தான். அதற்காக அரசை கவிழ்க்க அத்வானி முயலவில்லையா? ஆனால், அவர் நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமரை சாடிய விதம், கையில் கட்டு கட்டாக பணத்தினை வைத்து பா.ஜ.க. M.P.க்கள் செய்த நாடகம். இதற்கெல்லாம் யார் காரணம்? 1991-96 வருடத்தில், பா.ஜ.க.வுக்கு 30 M.P.க்கள் தான் இருந்தனர். அத்தனை பேரை வைத்து எதுவும் பண்ணியிருக்க முடியாது. அவர்கள் வளர்ந்ததே மசூதி இடிப்பிற்கு பின்னர் தான். இப்பவும் அதே இந்தியாவின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு தான் மன்மோகன் இந்த அணு ஒப்பந்தத்தினை நிறைவேற்ற ஆர்வமாக உள்ளார். அப்போது செய்ததனால் நன்மை விளைந்ததை போல இப்போதும் நன்மையே விளையும். மன்மோகன் அளவுக்கு அத்வானி மட்டும் அல்ல, வேறு எந்த இந்திய அரசியல்வாதியாலும் தொலைநோக்குப் பார்வையோடு யோசிக்க முடியாது. அவர் அரசியல்வாதி மட்டும் அல்ல. மிக சிறந்த பொருளாதார நிபுணர்.

நாரத முனி said...

Indian Voter , thanks for the info. நன்றி ஹைய்.

இட்லிவடையாரே, 2009 தேர்தல்ல காங்கிரஸ் தோக்கறதுக்கு பிஜேபி பிரசாரமே பண்ண வேண்டம், i am feeling congress by itself is digging its own grave :-)

அவனும் அவளும் said...

****Congress is corrupt no doubt, but I don't believe that Manmohan singh is like that******

Idlyvadai sir,

Can you please explain that ?

I think it is a fantastic attribute of manmohan singh to make people believe in statements like above.

நாரத முனி said...

சரி சரி விடுங்க ரெண்டுபேரும் பாகிஸ்தான்காரங்க, எதோ அடிச்சிகிட்டு போறாங்க. அந்த ஊர்காரங்க இன்னிக்கி அடிசுபாங்க நாளைக்கி சேர்ந்துபாங்க.

நாரத முனி said...

அடடே கிரிமினல் குற்றவாளிகள மந்திரி ஆக்கறது பேரு தான் தொலை நோக்கு பார்வையா, அப்போ கண்டிப்பா கருணாநிதி , நரசிம்ம ராவ், எல்லாரும் தொலை நோக்குவாதி தான். அப்டியே கொஞ்சம் தொலைவா இருக்கற சிங்கபூர், பின்லாந்து, அயர்லாந்து போன்ற ஊழல் குறைந்த, மனித உரிமைகள் மீறாத நாடுகளையும் பாக்க சொல்லுங்க அனானி அண்ணாச்சி.

Anonymous said...

I am not at all a Congress man, but still i want to write this comment. Yes Mr. Advani is going beyond the limitations. He should have some dignity in speaking while attacking others. It is absolutely true that he believes Astrologers more than believing himself. If he continues like wise, people will throw him out of this world.

வெண்ணை said...

ஒங்களுக்கு என்னா ஆச்சு இட்லி வடயரே !!!! நம்ம பிநூடத்தகூட அனுமதிக்க மாட்டேன்னு அடம்பிடிகிரிங்க ........நல்லா இருக்கு ராஜா உண்னோட ஒர்க்கு .......

வெண்ணை said...

ஒங்களுக்கு என்னா ஆச்சு இட்லி வடயரே !!!! நம்ம பிநூடத்தகூட அனுமதிக்க மாட்டேன்னு அடம்பிடிகிரிங்க ........நல்லா இருக்கு ராஜா உண்னோட ஒர்க்கு .......

Anonymous said...

One Ananymos attributes Mr. Advani to Patriotism. Advnace Joke of 2009. I am sure this guy doesn't know the meaning of Patriotism. If Advani is a Patriot, then what we call the true patriots. He can also attribute Advani like Demolisher as he solely demolished the Babri Masjid. This one incident is enough to identify a man. This whole world was witnessed this barbaric incident. He can also attribute "Double Standard" as he is well known for his Double Standard activities. He can also attribute him as a biggest liar in the world as he said that I don't know about the release of most wanted Terrosist in Kandahar issue. Later Jaswant Singh revealed the truth about the involvement of Mr.Liar. Advani can become PM only in the dreams.

IdlyVadai said...

வெண்ணை கெட்ட வார்ததை இருந்ததால் அதை வெளியிடவில்லை.

Anonymous said...

தயாநிதி மாறனும் ஆ.ராசாவும் பக்கத்து பக்கதுல உட்கார்ந்திருந்தாங்களே - ஓட்டு எண்ணிக்கை நடக்கும்போது ரொம்ப அந்நியோநியமா பேசிட்டு இருந்தாங்களே ? பாத்தீங்களா ? இது தலமைக்குத் தெரியுமா ? என்ன பேசியிருப்பாங்க ? ஸ்பெக்டிரம் அலொகேஷன் பத்தியா ? இல்லை இந்தி டு டமில் மொழிபெயர்ப்பா ?


Another interesting news about your thalaivar. from TOI

Sparks fly over actor’s power fence

TIMES NEWS NETWORKChennai: An activist of the Hindu Makkal Katchi on Tuesday came to the city police commissioner’s office and lodged a complaint against DMDK president Vijayakanth for putting up an electric fence around his house in Virugambakkam without proper warning.
According to the complainant, Ganirajan (29), Hindu Makkal Katchi, south Chennai district organiser, an electric fence was built above the compound wall of Vijayakanth’s house and it ran right round it. “Vijayakanth has been living in a thickly populated area in Virugambakkam and nowhere in the vicinity of the house has he mentioned the exact voltage involved. The company, which provided the electric wire, has erected a board in only one place stating that the fence has been electrified,” Ganirajan said.
According to him, it was illegal for an individual to erect an electric fence around his house. He claimed that none of the famous personalities in the city had erected an electric fence around their houses. “It could be a hindrance to the general public living in the vicinity. As it is a residential area, several children playing on the streets and roads could face some danger in future. I am wondering what will happen if all individuals in the city started erecting electric fences round their houses. It will be disastrous,” Ganirajan mentioned in his complaint.
Following the complaint, he sought the police to take suo motu action on the issue. He insisted that the police proceed against Vijayakanth according to the criminal law procedure code, and ask him to remove the electric fencing taking into view the safety of the general public. The deputy commissioner of police, Madhavaram, M Ramasubramani, who is in charge of the grievance cell, accepted the petition and forwarded it to the assistant commissioner of police, Vadapalani, for further inquiry.
Reacting to the charge, L K Sudheesh, DMDK youth wing secretary and Vijayakanth’s brother-in-law, said the electric fencing had been installed some eight years ago and wondered why the issue was being raked up now. Declining to comment on whether the fence was erected in the wake of some perceived threat to the actorpolitician, he merely said that many VVIPs had installed electric fences at their places and that there was nothing wrong in it.

Anonymous said...

http://presstalk.blogspot.com/2008/07/tape.html

IdlyVadai said...

//but he is no match for his calibre and patriotism. //

N-Deal is good for India. So any patriotic Indian will support the N-Deal.

Do you agree ?

Indian Voter said...

1991-96 வருடத்தில், பா.ஜ.க.வுக்கு 30 M.P.க்கள் தான் இருந்தனர். அத்தனை பேரை வைத்து எதுவும் பண்ணியிருக்க முடியாது.


BJP had 120 MPs in the Tenth Lok Sabha (1991-96). They were the second biggest party after Congress (244).

Anonymous said...

BJP is not opposing the N-Deal as such. It is opposing only the current 123 version of it. This has been stated clearly by all the leaders.
Manmohan an honest guy... good comedy. Details on his personal deals and the party deals with CIA and other West countries will be made known to the world once BJP is back.

Kalyan said...

Manmohan singh speech was on the lines of Growth and Vision

Appreciation to him..

We all know nuclear deal or Sethu Project is not a main problem of india today. The main problem is how to control inflation.. which is affecting the price raise of every damn thing we buy..

Nuclear Deal will solve the Power related issues which can increase from 6% to 9% and Sethu Project is only affecting TN

Whereas Inflation is the major concern for the whole of india and that he has given clearly in this statement.

Our PM is the ex-FM and Ex-RBI governor. Our FM is Harvard Return and one of the well learned person.

If FM + PM cannot solve the inflation which is caused by the global oil price raise, i dont think any body in this country can solve

So we should support them to do something...

Regards
kalyan

Anonymous said...

comedy of the month July 2008:
http://www.ndtv.com/convergence/ndtv/story.aspx?id=NEWEN20080058356&ch=7/23/2008%206:23:00%20PM

Anonymous said...

http://dailypioneer.com/archives2/default12.asp?main_variable=oped&file_name=opd1.txt&counter_img=1&phy_path_it=D%3A\WebSites\DailyPioneer\archives2\jul2208

sathappan said...

I think CHO having Miserable nights to defend advani speech in his famous (!)Thooo...ukluk .
He has to find his trademark way of writings to guard advani.

Sathappan

sathappan said...

Why are you blocking my comment on CHO ,

Embrsssement ?????

Its very relavent here. You will see thoooukluk next issue then you will understand my comment

Sathappan

Ps- iam your regualr reader of your posts ( Eventhogh some wass tupit in nature )

IdlyVadai said...

Sathappan

Sometimes publishing of comments may get delayed but I dont reject any comments, unless it has some bad words.

ஓகை said...

//Congress is corrupt no doubt, but I don't believe that Manmohan singh is like that.//

But Mr. Idlyvadai,

Manmohan Singh is still a Congress man and silent spectator of all the curruption though not executing them, is this right?

In his parliment speech he wanted proof for the horse trading. Really a honest man to beleive the horse trading of his party only after solid proof!

Natarajan.

ஓகை said...

I am for this N-Deal if this doesn't block us from making further nuclear arms.

Narayan said...

Well...
MMS looked awfully stupid asking for proof when he was just shown one.
No wonder if he comes out saying, Solid Proof means, the culprit has to confess himself in the court of law.

otherwise sellaadhu sellaadhu

வெண்ணை said...

அதுல என்ன கேட்ட வார்த்தை இருந்துச்சு .........

இருப்பினும் பதில் அளித்தமைக்கு நன்றி...

IdlyVadai said...

"டாய் மயிறு புடுங்கி..." என்று இருந்தது. இது தமிழ் வலைப்பதிவில் கெட்ட வார்த்தை இல்லை, ஆனால் எனக்கு இது கெட்ட வார்த்தை.

நன்றி.

நாரத முனி said...

/// "இடது சாரிகளின் கொத்தடிமை போல் நான் செயல்படவேண்டும் என்று விரும்பினார்கள்"//

please read it in Cho's Style , prefreably in his voice :-)
ஆகவே நான் தெரிவித்து கொள்வது என்னவென்றால் என்னை கொத்தடிமையாக நடத்தும் உரிமை கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கி கிடையாது அந்த உரிமை அன்னை சோனியாவிற்கு மட்டுமே உள்ளது

Anonymous said...

ஆம், அத்வானி ஆர்.எஸ்.எஸ்.க்கு கொத்தடிமை. மன்மோகன் சோனியாவுக்கு கொத்தடிமை.

வெண்ணை said...

மதிக்கறேன் இட்லி வடை...... ஆனா இங்க அனானிய வந்து நாம நாட்டின் பிரதமரை தரமற்ற வகையில் அவரது மதத்தை இழிவு படுத்துரமதிரி எழுதுனா நீங்க எப்படி அனுமதிசிங்க???

IdlyVadai said...

//மதிக்கறேன் இட்லி வடை...... ஆனா இங்க அனானிய வந்து நாம நாட்டின் பிரதமரை தரமற்ற வகையில் அவரது மதத்தை இழிவு படுத்துரமதிரி எழுதுனா நீங்க எப்படி அனுமதிசிங்க???//

நான் அதற்கு பதில் சொல்லியிருக்கேன். பார்த்திருப்பீர்கள்.

Subramanian said...

"Abba" -to read the entire message, I intend, applying for a days- a weeks leave- to Office -
Suppamani

Subramanian said...

"Abba" -to read the entire message, I intend, applying for a days- a weeks leave- to Office -
Suppamani