பாயும் வேகம் ஜெட் லீ தாண்டா
பன்ச் வெச்சா இட்லி தாண்டா
Rated PG - for Pseudo-DK, DMK, Liberals, Marxists....
ஊர்ல சொல்றது சொலவடை
உண்மையைச் சொல்றது இட்லிவடை

Wednesday, March 03, 2004

கட்டாயக் கல்வி

கீழே உள்ள கவிதையை எழுதியவர் யார் ? கண்டுபிடிப்பவர்க்கு பரிசு ரூ 100/=
(அனுப்ப வேண்டிய முகவரி : idlyvadai@rediffmail.com)
விடை நாளை.

கட்டாயக் கல்வி

பன்றி எதற்கு தெருவில் வந்தது ?
பாட்டையி லுள்ள கழிவை உண்ண
என்ன கழிவு தெருவில் இருக்கும் ?
இருக்கும் பிள்ளைகள் வெளிக் கிருந்தனர்.

என்ன காரணம் அப்படிச் செய்ய ?
இருக்கும் பெற்றோர் ஒழுக்க மற்றோர்.
சின்ன நடத்தை எப்படித் தொலையும்?
சிறந்த அறிவு பெருக வேண்டும்.

அறிவை எப்படி அடைய முடியும் ?
அனைவர் தாமும் படிக்க வேண்டும்.
நிறைய எவரும் படிப்ப தெப்படி ?
நீள முயன்றால் முடியும்.

குறைகள் தீர முயல்வ தெப்படி
கூட்டமக்கள் கிளர்ச்சி வேண்டும்
கறைகள் போகா திருப்ப் தென்ன ?
கட்டாயக் கல்வி கிட்டாமை தான்.

0 Comments: